@TeamsNordic   #1000tips

Teams Nordic

Kurs

Hva?

Våre kurs

Alle våre hovedkurs er for grupper som jobber sammen, holdes online og kursleder kommer tilpasse nivået til gruppens gjennomsnitt.

Vi tilbyr for øyeblikket 3 kurs, men anbefaler deg å starte med Bedre Samarbeid . Dette kurset er laget for å få din gruppe i gang og brukes delvis som base for våre andre kurs.

Derfra har du noen alternativer å velge mellom. For de som jobber med prosjekter, anbefaler vi Smartere prosjekter for å organisere og forbedre kommunikasjon og oppgavehåndtering. Hvis du ikke er prosjektfokusert ennå, hjelper Effektivere møter deg med hybridmøtene dine.

Hvordan?

Kursdesign

Hvert kurs er tilrettelagt med 5 økter på inntil 2 timer. Øktene er en gang per uke og dekker både verktøy og arbeidsmåter. Hvert kurs er unikt avhengig av gruppens behov og sammensetning.

Designet har blitt testet og foredlet siden 2018 for å gi deg den mest effektive treningen på kortest tid.

Hvorfor?

Fordelene

Ved å mestre arbeidsverktøyene våre får vi gjort flere ting. Våre treninger tar sikte på å spare deg for minimum 1 time i uken ved kursslutt. Dette akkumuleres til ~1 ekstra arbeidsuke i året per ansatt.

Ett kurs kan da gi en ROI på 300 % eller mer. Men enda viktigere vil dine ansatte føle seg mer kompetente på jobben. Dette kan redusere stress og hjelpe med å beholde dem.

Nei, kursene er tilpasset gruppens ferdighetsnivå. Treneren vil identifisere dine behov og lede opplæringen deretter.

Vår erfaring er at en ovenfra og ned tilnærming er den beste. Begynn med ledergruppen og la hver leder bli med i sin gruppe på trening. Dette gir ledelsen et forsprang som hjelper når de skal lede sin gruppe i overgangen.

Jo mer du vet, jo mer vil du lære. Vi anbefaler seks måneder mellom de to første kursene og deretter ett kurs i året.

Verktøyene endres stadig og arbeidsmetodene forbedres. Så å holde gruppen oppdatert og forbedre ferdighetene deres vil gi deg mer år etter år.

Anbefalt gruppe er 6-8 deltakere. Ved 10+ faller kvaliteten på treningen siden håndtering av en stor gruppe på distanse vil ta fokus bort fra det som er viktig.

Ja, for denne typen intensiv trening er det bedre å ha to grupper på 5 enn en på 10.

Vi anbefaler at gruppene deles etter ferdighetsnivå. Dette gir alle en bedre sjanse til å lære mer.