Innsikt og strategi

Hvis jeg hadde fem minutter på å hugge ned et tre, ville jeg brukt de tre første på å slipe øksa mi.

Å omfavne moderne teknologi krever mer enn bare entusiasme – det krever grundige forberedelser. Med utallige fasetter å vurdere og spørsmål å ta tak i, skaper vår tilnærming en balanse: vi blander forhåndsetablerte rammer med skreddersydde tilpasninger for å møte dine spesifikke behov.

Ved å effektivisere og synergi forretningsprosesser med digitale verktøy, legger vi grunnlaget for en vellykket digital transformasjon. Og denne strategiske planleggingen legger grunnlaget for det sentrale neste trinnet: INSPIRASJON OG TRENING.

Digital transformasjon

Et helhetlig syn på digital transformasjon krever oppmerksomhet fra hele organisasjonen. Fra organisasjonen som helhet til teamene/gruppene og menneskene i den. Derfra ser vi på modenheten for en transformasjon og automatisering.

Ledelse

Mål og ambisjoner
Hvor er vi og hvor skal vi?

Lag

Formål og agenda
Forstår teamene eller avdelingene sine egne roller og formål?

Brukere

Inspirert og engasjert
Er individene klare til å bli med på denne reisen?

Prosesser

Definert og dokumentert
Er forretningsprosessen vår tydelig, relevant og godt dokumentert?

Arbeidsflyter

Forberedt og testet
Er teamene eller avdelingens arbeidsflyter klare og forstått?

Informasjon

Tilgjengelig og entydig
Har alle tilgang til informasjonen de trenger?

Transformasjon

Automatisering og integrasjon
Hva må vi endre for å automatisere og integrere?

Fleksibilitet

Klar for endringen
Er lagene forberedt på endringen?

Adopsjon

Brukerne er forberedt
Har brukernes bekymringer blitt behandlet?